HYDROMASSAGE

Ordet ”hydromassage” består av två delar: hydro, från grekiskans hydor (som betyder vatten) och massage. Det innebär att hydromassage också består av två delar: vatten och massage. Båda är välgörande för kroppen och ditt välmående i stort.
Den terapeutiska användningen av vatten går långt tillbaka i historien. Olika typer av hydroterapi har använts i antika egyptiska, grekiska och romerska civilisationer. Kungahusen i det forna Egypten badade med eteriska oljor och blommor, medan romarna hade allmänna bad för sina invånare. Andra kulturer med en lång historik av hydroterapi är bland annat Kina och Japan, varav den senare i huvudsak fokuserade på japanska varma källor.

VAD ÄR HYDROTERAPI?

Hydroterapi, eller vattenterapi, är att med hjälp av vatten (varmt, kallt, ånga eller is) lindra obehag och främja fysiskt välbefinnande. I hydromassage nyttjas trycket från flödet av vatten och/eller luft mot huden. Vattnet i kombination med trycket från luften som flödar ut ger direktmassage som stimulerar blodcirkulationen i hela kroppen.

Effekterna från hydromassage kommer från den fysiska massageaktiviteten i vattenstrålarna i kombination med badets vattentemperatur och/eller eventuella badsalter som används.

FÖRDELAR OCH EFFEKTER

Hydromassage är en typ av massage där man utgår från vattentrycket.

Hydromassage förbättrar blodcirkulationen och hjälper spända muskler att slappna av.

Hydromassageterapi är en utmärkt stresshanteringsteknik.

Hydromassage rekommenderas inte för äldre personer, barn eller gravida, och ej heller för dem som har högt blodtryck, svaga blodkärl, andningssvårigheter, hjärtsjukdomar eller dysfunktion i en kritisk fas. Konsultera en läkare innan du påbörjar någon form av hydromassageterapi.